Cserháti Ferenc: Hitébresztő (A, B, C év) PPEK szám: 148

Történelmi időket, a mélyreható és gyors változások korát éljük. Ezek a változások magukkal hozzák az igehirdetés átalakulását, korszerűsítését és alkalmazkodását a változó kor igényeinek és körülményeinek megfelelően. Az új idők új helyzetet teremtenek, új kérdéseket vetnek fel és új problémákat szülnek. A szabad, demokratikus és pluralista társadalomban a krisztushívőknek egészen más, nem egyszer komolyabb és hitéletre veszélyesebb kihívásokkal kell megküzdeniük mint a korábbi totalitáris rendszerben. Ebben az új helyzetben a krisztushívők joggal várják a korszerű válaszokat az evangélium fényénél „az örök emberi kérdésekre az evilági és túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről” (GS 4).
Krisztus evangéliuma mindig ugyanaz, Isten Igéje örök és változatlan, mégis történetiséggel rendelkezik. Isten a történelem bizonyos korszakában adta azt tudtunkra, meghatározható történelmi kultúrában és Földünk meghatározható pontján. Mindez rányomta bélyegét. Mégis isteni s örök Ige, amely minden korban képes eligazítani a földi és túlvilági dolgokban. Krisztus evangéliuma mindig korszerű út, igazság és élet, ha rendeltetésének megfelelően bánunk vele.
Ebben a Hitébresztőben az evangéliumi házigazdához hasonlóan a szerző a szentmise olvasmányok „A”, „B” és „C” sorozata, főleg ennek evangéliumi szakaszai alapján „újat és régit” hoz elő (vö. Mt 13, 52) az Úr tanításának kincstárából. A könyv a szentmisékhez bevezetőt és szentbeszédeket tartalmaz. Nem mintabeszédek ezek, hanem gondolatébresztő vázlatok, indítékok és kifejezések a prédikációra való felkészülés sokszínű munkájához.
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szintán tartalmazza a szerző Ünnepszemle című könyvét (121-es tétel), amelyben Urunk évközi főünnepeihez, Szűz Mária és a szentek ünnepeihez valamint a liturgikus év más jeles napjaihoz ad szentbeszédeket és a szentmisét bevezető gondolatokat.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
hitebr01.hlp 1.007.710 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
hitebr01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
hitebr01.txt 1.351.478 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.