Nemes György: Kommunikáció -- igazságosságban és szeretetben PPEK szám: 98

A II. Vatikáni Zsinat az egész Egyház életét meghatározó döntéseket hozott, és súlyos teológiai kérdéseket tárgyalt. Emellett azonban a zsinati atyáknak volt arra gondja, hogy foglalkozzanak egy látszólag mellékes ,,részletkérdéssel'' is: korunk egyik fontos jelenségével, a tömegkommunikációs eszközökkel.
A zsinat az őszinteség kérdésével is több helyen foglalkozik, a tömegkommunikációnak pedig külön dekrétumot szentel. Kezdő szavairól Inter mirifica megnevezéssel szoktuk emlegetni.
Ez a tanulmány a kommunikáció őszinteségét tárgyalja, amelynek meg kell felelnie az igazságosság és a szeretet kettős követelményének. Az őszinteség tehát széleskörű fogalom, sokkal több követelményt tartalmaz, mint hogy igazat kell mondani, és nem szabad hazudni.
A könyv bővített, 2. kiadása megtalálható a PPEK 701-ik tétele alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ngykom01.hlp 190.990 A könyv ,,súgó'' (vagy ,,help'') file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ngykom01.ico 766 A ,,help'' file-hoz tartozó ikon file.
ngykom01.txt 199.044 A könyv ,,text'' file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.