Palau Gábor S.J.: Krisztus útján PPEK szám: 77

Ezt a művet 1905-ben adták ki először és utána gyors egymásutánban több nyelven is sok kiadást ért meg. A püspökök és a kritikusok a XX. század Kempis Tamás-ának mondják a munkát és méltán, mert a kis könyv nemcsak alakja és elrendezése miatt hasonlít Kempis Tamás híres művéhez, hanem annak mintegy folytatását, kiegészítő részét képezi. Mert míg a Krisztus követése főképp a kolostor lakójához szól s a lelki életre tanít, addig Palau könyve a világban élő embert tartja szem előtt s ennek a katolikus cselekvés módját, törvényeit sorolja el.
Hogy épp ezért e kis könyv mennyire fontos és mennyire aktuális a magyar katolikusokra nézve, azt nem szükséges hosszadalmasan fejtegetni. A magyar katolicizmus felébredt álmából, cselekvésre vágyik, de mert kiment a cselekvés gyakorlásából, sokszor helytelen irányban indul és rossz utakra téved. Tévelygésében, tapogatódzásában nem találhat okosabb, megbízhatóbb vezetőt ennél a kis könyvnél, amelynek útmutatását követve, sohasem fog helytelenül cselekedni s nem kurzus katolikus, de Krisztus igazi követője lesz. (Ezt 1923-ban írta az első magyar kiadás, de ma is helytálló, ha a kommunizmus erkölcsi pusztításaiból talpraálló magyar katolicizmusra gondolunk.)

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.278.869 Palau_Gabor_Krisztus_utjan_1.pdf
DOC 742.400 Palau_Gabor_Krisztus_utjan_1.doc
EPUB 262.793 Palau_Gabor_Krisztus_utjan_1.epub
MOBI 326.302 Palau_Gabor_Krisztus_utjan_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
palau01.hlp 190.005 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
palau01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
palau01.txt 205.164 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.