Az egyházatyák szentbeszédeiből III. PPEK szám: 52

A Keresztény Remekírók ezen kötete Aranyszájú Szent Jánosnak a Genezishez fűzött homíliáiból ad 12 válogatást Radó Polikárp szerkesztésében. Ezekben Ábrahám, Izsák, Jákob, József jelleme bontakozik ki előttünk; az erkölcsi élet örökké érvényes keresztény példaképeiként.
A sorozat első kötetét lásd a Könyvtár 33-ik tételében.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
eahom301.hlp 222.317 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
eahom301.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
eahom301.txt 309.934 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.