Az egyházatyák szentbeszédeiből I. PPEK szám: 33

Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból (szerkesztette: Radó Polikárp)
Az egyházatyák szentbeszédeinek ezen antológiája a görög atyák szónoklati kincséből huszonegyet közöl (amelyekből 17 Aranyszájú Szent Jánosé). A válogatás célja az volt, hogy a szentbeszédeket a mai ember is fölhasználhassa, azok számára is adjanak lelki táplálékot. A könyv bevezetőjéből: Ezek az emberek nem mondottak el mindent, saját koruk szükségleteinek feleltek meg, mi a magunkénak kell, hogy megfeleljünk... Ezért nem lehet munka nélkül fölhasználni őket: és ez mennyire jó!... Műveik a márványtömbhöz hasonlítanak, először ki kell vágnunk a márványt. Vagy helyesebben mondva szobrok ezek, de ilyen alakban nem használhatók föl, és ezért csak azt tanulhatjuk tőlük, hogy mintájukra másokat alkossunk: annál jobb! Milyen jó, hogy nem lehet őket egyszerűen lemásolni, ellenben okulhatunk belőlük, és okulhatunk annyira, mint egyébként sehol másutt! Mert az egyházatyák közelebb vannak a természethez, következésképpen hozzánk is közelebb állanak, mint pl. XIV. Lajos századának szónokai.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
eahom01.hlp 252.545 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
eahom01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
eahom01.txt 330.685 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.