András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvek, 1945–1993 PPEK szám: 199

A mű az 1945 és 1993 között hazai és külföldi kiadásban megjelent több mint 3500 magyar nyelvű katolikus könyv bibliográfiája. Fő célja megrajzolni a katolikus könyvkiadás súlypontjait, „profilját”, a magyar katolikus egyház életében sorsdöntő időszakban, és egyúttal támpontot adni az illetékeseknek annak felismerésére, hogy mire nem tudott vállalkozni annak idején a folytonosan „tűzoltó munkát” végző magyar katolikus könyvkiadás. Célja szintén a 40 éves korlátozás és egyházüldözés ellenére az olvasókhoz eljutott könyvek témájának áttekintése, egy megbízható minőségi elemzés készítése, amely az illetékesek számára lehetővé teszi, hogy a hiányokat, egyoldalúságokat tárgyi alapon mérlegelhessék, illetve a könyvkiadók számára jelezzék a sürgető feladatokat. A bibliográfiának egyháztörténeti szempontja: méltatni azt a – bár csak szerény eredményeket felmutatni tudó – hősies munkát, mellyel a kiadók, különösen a külföldiek, hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar egyház, minden kommunista szellemi kiéheztetési törekvés ellenére, helytállhasson a ráerőszakolt küzdelemben. Nem kétséges, hogy a vallásüldöző, az ateista ideológiát terjesztő kommunizmus elsőszámú céltáblája éppen a vallásos irodalom volt. A könyvkiadók bátorsága éppen ezért vetekszik a rendszerkritikát felvállaló másként gondolkodó elit kockázatvállalásával.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
magykk01.hlp 482.104 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
magykk01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
magykk01.txt 656.869 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.