Nemes György: Az erkölcsteológia vázlatos áttekintése PPEK szám: 130

Ez a program a gimnázium második osztályában tanított erkölcstan tankönyve. Igazodik az erkölcsteológia hagyományos felépítési módjához. Az alapfogalmak után tárgyalja a teológiai erényeket, a vallásosságot, majd az emberi kapcsolatok, az anyagvilág és a szellemi értékek kérdéseit. A kiegészítő anyag olyan olvasmányokat tartalmaz, amelyek a törzsanyag egy-egy részét jobban megvilágítják, lehetőséget adnak az adott téma mélyebb átgondolására.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ngyerk01.hlp 309.452 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ngyerk01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ngyerk01.txt 259.837 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.