Molnár Tamás: A liberális hegemónia PPEK szám: 99

A történelem folyamán a népközösség mindig három intézményre oszlott: állam, egyház és civil társadalom, melyben a hegemóniát az első kettő – felváltva vagy konfliktuális helyzetben – képviselte és gyakorolta. Az elmúlt négy évszázad folyamán a polgárság gazdaságilag és filozófiájában megerősödött, és kialakította (Hobbes, Locke, Mandelville, Montesquieu, Kant, Bentham) azt a liberális ideológiát, melynek segítségével megszerezte a hegemóniát két vetélytársa fölött. Míg a nyugati civilizáció és társadalom deszakralizálódott, a gazdasági célok kerültek a középpontba, továbbá az erős intézmények helyét a lobbyk foglalták el. Ez a kialakulás a nominalista (Ockham, Marsilius) filozófiával indult el, modelljét a piacban találja, és a vallást privatizálja. A civil társadalom liberalizmusa, amely ma uralmi helyzetben van, kihat a médiára, tanításra és Ersatz-vallásokra (szekták stb.), az egész közéletet uralja. Nyugaton ma az állam a gazdasági elosztó, az egyház pedig egy „pressure group” szerepét tölti be.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
libheg01.hlp 200.764 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
libheg01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
libheg01.txt 233.246 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.