John Hardon S.J.: A katolikus család a mai világban PPEK szám: 87

A könyv bevezetőjéből: Ha kissé szétnézünk a mai világban, sorra véve az országokat, lehetetlen föl nem figyelnünk arra a szomorú tényre, hogy a család intézményével valami nagy baj van. Nem kevesebb, mint a nemzetek léte kerül veszélybe a családi élet széthullása következtében. Magzatelhajtások tízmillióit végzik évenként szerte a világon, és még jóval több millió ember él felbomlott házasságban, csonka családban.
Kell, hogy legyen ennek a katasztrófának valami alapvető oka. Van is. A család széthullását, sorra a nyugati nemzetekben, a kereszténység széthullása okozza. Ha egy valaha keresztény nemzet elveszti keresztény jellegét, ott a család intézménye is kezd hanyatlani. A család hanyatlása a valaha virágzó keresztény országokban a társadalom elkereszténytelenedésének a következménye.
Mi hát a megoldás? Nyilvánvaló. Állítsuk helyre az igazi kereszténységet, és helyre fog állni a családi élet is. Vizsgálódásunk több szakaszból fog állni. Először azt fogjuk röviden megfigyelni, hogy Krisztus eljövetele előtt a házasság és a család nem olyan volt, mint amilyennek mi keresztények tekintjük. Azután azt fogjuk megnézni, hogy mit tett Krisztus, hogy a házasságot és a családot magasabb szintre emelje, megadva neki a szereteten alapuló állandóságot, ami az azt megelőző korokban ismeretlen volt. Aztán azt nézzük meg röviden, hogy mi volt az ókori világ válasza, amikor megjelent körükben a keresztény család. Végül pedig, ami gyakorlati szempontból a legfontosabb lesz, arra fogunk választ keresni, hogy mit tegyenek a katolikusok, hogy házasságukat megerősítsék, megújítsák, és ha szükséges, családi életüket az igazi kereszténységre alapozva újra felépítsék.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kcsal01.hlp 146.851 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kcsal01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kcsal01.txt 169.409 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.