Walter Nigg: A szerzetesek titkai PPEK szám: 84

A könyv az olvasót intim közelségbe viszi az újra éledő szerzetességhez. Elsősorban nem mint tudományos mű, hanem mint az evangéliumi üzenet továbbadója. Már a XIX. században kezdett a legkülönbözőbb helyeken ismét megerősödni a kolostorok iránti igény, mintha ébredezne téli álmából. Ugyanúgy, mint ahogy szent Pál a halottak föltámadásáról szóló fejtegetései végén így kiált a korintusiakhoz: „nézzétek, én most titkot mondok nektek”, manapság is belső szükségét érzi az ember ezzel a témával kapcsolatban, hogy ugyanilyen nyomatékkal, bár halkan mondja: nézzétek, a szerzetesség most azért húzódott vissza a föld mélyébe, hogy onnan egykor még föltámadjon! Valóban, a földbe való beásás mélyebb értelme az, hogy a közvetlenül előttünk álló újabb feltámadás idejére felkészüljön. A külső eseményekre beállott szem előtt rejtve marad ez a felszín mögött lejátszódó folyamat, amely pedig szellemi szemszögből szemlélve napjaink fontos eseményei közé tartozik.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
sztik01.hlp 860.498 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
sztik01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
sztik01.txt 1.128.582 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.