Sík Sándor: Zsoltárok könyve PPEK szám: 75

A Zsoltárok könyvének új, 1945-ben Rómában megjelent kiadásának („Liber Psalmorum cum canticis Breviarii Romani”) új magyar költői, de a latin szöveget hűségesen visszaadó fordítása. Az alapja Sík Sándornak 1923-ban megjelent zsoltárfordítása, amelyet 1954-ben dolgozott át. Ez a program annak az 1961-ben megjelent II. kiadásának szövege.
A Zsoltároskönyv imádságos könyv, mégpedig az Egyháznak legrégibb imakönyve. Benne nemcsak az ószövetségi költő mélységes hitét, költői erejét csodálhatjuk, hanem a sugalmazó Szentlélek örökszép gondolatait is. Minden sugalmazott könyvről mondja Szent Pál: „Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy az Isten embere tökéletes s minden jócselekedetre kész legyen.” (2Tim 3,16-17). Ezek a szavak fokozott mértékben állnak a Zsoltároskönyvre, és belőlük sok kegyelmet, világosságot, vigasztalást és erőt fog meríteni mindaz, akik olvassa.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
szsolt01.hlp 485.952 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
szsolt01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
szsolt01.txt 399.865 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.