Trikál József: A Lélek PPEK szám: 69

E kis mű célja: kimutatni, hogy a különféle lelket-tagadó bölcseleti áramlatok csődbe jutottak s hogy a korunkban felmerült nagy kérdések: főleg a gondolkodás önkénytessége, függetlensége, teremtő ereje s vele kapcsolatban az önmagát kifejtő szép egyéniség, a személyiség, a több-ember alaköltése sem a múlt, sem a jelen egyoldalú léleknélküli bölcselkedéséből meg nem érthetők.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
trikal01.hlp 122.670 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
trikal01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
trikal01.txt 134.237 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.