Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból PPEK szám: 68

Ez a könyv a lelki élet mesterei írásaiból ad szemelvényeket azok számára, akiknek nincs idejük és módjuk az eredeti művek olvasására. A különböző korból eredő, mozaikszerű gondolatszemek egységes képpé alakulva mutatják be a bensőséges keresztény vallásos élet lényegét.
A történeti értékelés és a hagyomány elismert vezetőinek a lelki élet több kérdéseire vonatkozó gondolataival találkozik az olvasó itt. Megszólalnak a legrégibb hagyomány őrzői, az egyházatyák, a későbbi idők kiváló hittudósai, akiknek nagy részét egyháztanítóként (doctor ecclesiae) tiszteli az Egyház; de szóhoz jutnak a magasabb teológiai műveltséggel nem rendelkező, Isten kegyelmi érintése iránt mégis finom érzékenységű lelkek őszinte megnyilatkozásai is. A lelki élet a bensőségesség világa, ahol a mesteri rangot a tapasztalattal szerzett bölcsesség adja. A mesterek szavaiból a maguk és a vezetésükre bízottak lelki életéből merített élmény beszél az őszinteség és közvetlenség nyelvén, hogy a lélek rejtett értékeinek ismeretére és szeretetére segítse a bensőséges életre törekvőket.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
leletm01.hlp 428.418 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
leletm01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
leletm01.txt 514.356 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.