Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitről PPEK szám: 67

Szabó Ferencnek, a termékeny jezsuita írónak tanulmányainak gyűjteménye ez a könyv, amely 1974- ben jelent meg Rómában. Az írásokban a szerző nyitottsággal szemléli a valóságot, és őszintén keresi a párbeszédet kortársainkkal. Keresztény szemmel nézi korunk szellemi helyzetét, a hit és hitetlenség mai szembesüléseit. Vallja, hogy a hit nem akadálya a tárgyilagos valóságlátásnak és az emberek megértésének. Ellenkezőleg: teljesebb tapasztalathoz segít, és megvilágítja az emberi dráma rejtett dimenzióit.
Az első rész nagyobb lélegzetű tanulmányai újabb távlatokat nyitnak: korunk néhány jellemző eszmeáramlatát mutatják be; a második rész (időrendben közölt) megemlékezései és kritikái mai írók, művészek és gondolkodók egzisztenciális magatartásán ill. életművén keresztül világítanak rá a hit és hitetlenség drámájára. Szinte valamennyi írás megjelent már különböző folyóiratokban (Katolikus Szemle, Mérleg, Szolgálat, Vigilia) vagy elhangzott a Vatikáni Rádióban.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
pbhit01.hlp 460.450 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
pbhit01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
pbhit01.txt 608.954 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.