Az egyházatyák szentbeszédeiből II. PPEK szám: 64

A sorozat második kötete Aranyszájú Szent Jánosnak a Római-levélhez írott homíliáit tartalmazza.
A VII. század óta „Aranyszájúnak” nevezett nagy Szent János, a keresztény ókor legkiválóbb egyházi szónoka volt. Kétségtelen, hogy a legjobb, ma is teljesen aktuális bibliamagyarázatoknak ő a szerzője. Mit jelenthetett a keresztény ókor részére a Biblia magyarázata, milyen újdonságot jelentene ma is, látható abból, hogy a nép a legnagyobb türelemmel hallgatta meg Szent Jánost, holott legtöbb homíliája bizonyára egy, másfél óráig tartott. Szent Pál apostolt szerette a nagy szónok az egész Bibliából legjobban. Hetenként kétszer- háromszor újra olvasta leveleit; a filológusok véleménye szerint görög nyelvezetén is erős nyomokat hagyott Szent Pálé. Magyarázatai e levelekhez pedig olyan kongeniálisak, hogy az ókor véleménye szerint maga Szent Pál sem tudta volna szebben magyarázni saját leveleit. (Isidorus Pelusiota) A Pál-levelekhez mondott magyarázó beszédeinek, homíliáinak sorozataiból a legkülönb, legmélyebb a Római-levélhez írt. Ebből csupán a parenétikus, az erkölcsös életre buzdító részeket vesszük ki. Ezek gyönyörűen használhatók fel teljes egészükben ma is.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
eahom201.hlp 192.268 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
eahom201.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
eahom201.txt 243.836 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.