Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról PPEK szám: 6

Prohászka Ottokár Elmélkedések az evangéliumról című műve nemcsak a magyar, hanem az egyetemes lelki irodalomnak is gyöngyszeme. A könyv 465 elmélkedésében megtalálni a világi híveknek való klasszikus aszketikát, mely tapodtat sem enged a régi katolikus aszketikai ideálból s mindamellett egyetemesebb, közvetlenebb, életszerűbb, mint a fogadalmas állapotban élőknek szánt művek. Mindenki számára itt biztos irányítással és biztató távlatokkal nyílnak meg a Krisztus-követés útjai. Ez az elektronikus kiadás tartalmazza Prohászka életrajzát és képeket a nagy püspök életének különböző időszakaiból.
Előkészítés alatt áll a könyvnek egy újabb nyomdai és elektronikus kiadása, amely tartalmazza majd a könyv összes idegennyelvű idézetének fordítását és magyarázatokat ad a különféle utalásokra.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
poee01.hlp 1.391.511 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
poee01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
poee01.txt 1.610.522 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.