Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia) PPEK szám: 59

Az először 1692-ben, majd 1737-ben megjelent kis könyv egyrészt az első rendszeres, másrészt a legbővebb és legtöbbet idézett összefoglalása a magyar földön addig élt szentéletű keresztényeknek. A mű 55 magyar vagy magyar földön élő szent, boldog, szentéletű, tiszteletreméltó életét állítja az olvasó elé követendő például.
Hevenesi, aki maga is aszkétikus életet élő jezsuita volt, nemcsak életmintát nyújtott művével, hanem egybekapcsolta a szentség és a magyarság fogalmát: az egyéni és a közösségi erkölcs elválaszthatatlan egymástól, egyik sem tud tartósan fennmaradni és fejlődni a másik nélkül. Szintén tanítja, hogy Hungária szentjei által elválaszthatatlanul egy Európával.
A könyv függelékében még kétszáznál több magyar szentet, szentéletűt sorol föl, akiknek életrajzát nem részletezi.
A könyv értékes metszetei szerepelnek a programban. A metszeteket nyomdai minőségben külön is közreadja a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a 60-ik tételében.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
rmszts01.hlp 1.622.613 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
rmszts01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
rmszts01.txt 200.551 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.