Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona PPEK szám: 57

Ma újra felfedezzük a lelkiséget, mint az emberi élet alapdimenzióját. A mindenütt feléledt új vallásos érzékenység a kereszténységben és azon kívül is sok kérdést vet fel. Erre a nagy kihívásra próbál választ adni ez a lelkiéleti lexikon.
A központ az ember, aki teljes ember és teljes keresztény akar lenni, s a mai élet körülményei között akarja konkréten gyakorolni vallásosságát. E lexikon ezért újra kidolgozza a lelkiélet alapvető tudnivalóit és a keresztény élet mai alapadottságait.
Ezen kívül ez a mű részletesen tájékoztat a vallásosság kifejezési formáiról, amint kialakultak az Egyház történelme folyamán, továbbá a lelkiség nagy mestereiről és iskoláiról; bemutatja az imádság és meditáció sok formáját és a kereszténységen kívüli lelkiségeket.
Több mint 500 cikket közöl 210 katolikus és néhány evangélikus szerző munkájának eredményeként. Részletes felvilágosítást és tájékoztatást ad mindazoknak, akik meggyőző szempontokat, indíttatást és bátorítást keresnek a lelkiélet mindennapi gyakorlásához.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kszlex01.hlp 1.534.009 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kszlex01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kszlex01.txt 2.165.727 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.