Balanyi György: Montecorvinoi János PPEK szám: 54

Montecorvinoi János, a késői középkor legnagyobb misszionáriusa. Az egyszerű ferencrendi szerzetes, akit egyik lelkes olasz tisztelője nem habozik legnagyobb kortársai, Aquinoi Szent Tamás, Dante és Giottó mellé helyezni, csodálatos életpályát futott meg és csodálatos eredményeket ért el. Olyan tájakat járt meg, melyeket előtte még alig érintett európai ember lába s olyan országokat nyitott meg a katolikus hithirdetés számára, melyeket a nyugati világ jóformán csak nevükről ismert. Különösen nagy érdeme a kínai missziók megindítása. Mert XI. Pius pápa lelkes szavaival élve, ő volt az első, aki szeráfi atyja tüzétől hevítve utat nyitott az evangéliumnak a roppant kínai birodalomba, s az irdatlan nagy ország eretnekségektől megfertőzött földjén megkezdte a katolikus igazság és a keresztény tökéletesség magvainak elhintését.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
mcorv01.hlp 121.172 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
mcorv01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
mcorv01.txt 82.263 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.