Pázmány Péter: Válogatott munkák PPEK szám: 483

E könyv Pázmány műveiből ad válogatást. Tartalmazza a „Kalauz” első könyvét teljesen. Pázmány egyházi beszédeinek gyűjteményéhez öt bevezetést írt, amelyeknek mindegyike sok tekintetben nevezetes. Ezeket közli a kötet, mert bennök egyházi beszédeinek szerkesztéséről szól, és elmondja vélekedéseit az egyházi ékesszólásról. Pázmány volt első irodalmunkban, ki az ékesszólásról, noha csak az egyházi ékesszólásról, magyar nyelven értekezett. A kötet egyházi beszédeiből hetet teljesen és tizenhatot töredékesen közöl, és szintén tartalmazza egybegyűjtött egyházi beszédeihez csatolt befejező sorait is, melyeket végszavául tekinthetni. A kötet magában foglal még nyolc levelét és egy politikai iratát. Az itt megjelentetett anyag az eredeti szöveg hű másolata, a helyesírási és írásjeli eltéréseket leszámítva.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ppvmun01.hlp 1.666.550 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ppvmun01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ppvmun01.txt 729.143 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.