Gabriele M. Roschini: A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban PPEK szám: 481

A mű szerzője, Alessandro Roschini, Itáliában, a Viterbo melletti Sant'Ell a településen született, 1900-ban fiatalon belépett a Szerviták Rendjébe, ahol a Gabriele Maria nevet vette fel. 1924-ben pappá szentelték, majd filozófiából és teológiából doktorált, s egész életét a Szűzanyának szentelte. Mária iránti tiszteletét mély áhítat hatotta át, akiről több mint ötven éven át tanított és prédikált rendületlenül, alapos mariológiai felkészültséggel, és számos írást jelentetett meg róla.
Fontos kezdeményezések jelzik életútját. 1939-ben ő alapította a nemzetközi „Marianum” folyóiratot, melyet 30 éven át szerkesztett. Majd 1950-ben megalapította Rómában a „Marianum Teológiai Fakultását”, melynek elnöke volt az első 15 évben. Rendjében is fontos munkaköröket töltött be, és a Római Dikasztériumokban is néhányat. Így pl. a Hittani Kongregáció és a Szenttéavatási Kongregáció konzultora is volt. A II. Vatikáni Zsinaton mint „szakértő” volt jelen.
Maga a szerző így vall művéről. „Fél évszázada, hogy Mariológiával foglalkozom: tanulmányozva, tanítva, prédikálva és írásos formában. Ezért számtalan témát kellett elolvasnom, melyek Máriával foglalkoztak, és minden fajtából; egy valóságos »Mária- könyvtárra« valót.
Kötelességemnek érzem azonban őszintén bevallani, hogy az a Mariológia, ami Valtorta Mária kiadott vagy kiadatlan írásaiból ered, számomra valóságos kinyilatkoztatás volt. Semmiféle másfajta máriás irodalom, még az általam olvasottak vagy tanultak sem voltak képesek Máriáról, Istennek e Remekművéről olyan világos, olyan élő, annyira teljes, oly fényes és vonzó képet adni, mint ezen Mű. Egyszerű és ugyanakkor fenséges!
Az általam és mariológus kollégáim által megjelenített Madonna, és a Valtorta Mária által bemutatott Madonna között – nekem úgy tűnik – akkora különbség áll fenn, mint egy papírmasé és a valódi Szűzanya között, egy többé-kevésbé jól megközelített, és egy teljességében, minden téren érdemben bemutatott Szűzanya között.
A Valtorta-féle írások Madonnáját bemutatató könyvemben jobbnak láttam, hogy maga Valtorta szóljon szinte folyamatosan, arra korlátoztam az én munkámat, hogy koordináljam az általa különböző helyeken és felülmúlhatatlan módon leírtakat.”

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
roschi01.hlp 751.406 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
roschi01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
roschi01.txt 827.994 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.