Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka PPEK szám: 471

A középkor áhítatos lelkének remeke ez a könyv. Sokáig Szent Bonaventúra művének tartották. A kéziratos hagyaték felkutatása nyomán kiderült, hogy Milánói Jakab testvér a szerzője.
Jakab testvér életéből csak egy adatot őrizett meg a kéziratok záró szövege: hittudományt tanított Milánóban, a ferencesek tanulmányi házában. Egyéniségére azonban annál gazdagabb fényt vett Stimulus amoris, A szeretet zsarátnoka című műve. Benne imádkozik ebben a műben az Isten közelségébe emelkedett lélek vágyódása a keresztény tökéletességre, alázatos önmegvetése, hiánytalan odaadása, elragadtatásos szemlélődése és ujjongó szeretete. Hangulata is rendkívül változatos. Az egyik oldalon oktat, rendszerez, a másikon imádkozik vagy az Isten iránt való szeretet bőségétől megittasodik, néha érzéseinek áramában csaknem elalél a lelki gyönyörűségtől. A nehéz kérdéseket szellemes párbeszédben oldja meg: a lélek beszél Istenhez, Szűz Máriához, önmagához, vagy éppen a kísértőhöz, keserűen panaszkodik a testünk Krisztus ellen, a nagypénteki elmélkedés pedig a lelki élet irodalmának egyik legfölségesebb alkotása.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
mjakab01.hlp 151.901 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
mjakab01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
mjakab01.txt 145.370 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.