Bolberitz Pál: Minek gyónjak? PPEK szám: 454

Nem kétséges, hogy gyónni sohasem volt könnyű, hiszen a gyónás „fárasztó keresztség” (mint a keresztségi ártatlanság visszaszerzése) és kemény próbatétel, amint ezt már a régiek is vallották. Ám napjainkban a gyónással kapcsolatban felhozott „nehézségek” még nehezebbé teszik sokak számára a bűnbánat szentségében való részesedést. Az e témával foglalkozó megfontolások az Egyház ún. „belső dialógusához” tartoznak, hiszen a nehézségeket elsősorban nem a „kívülállók” hozzák fel, hanem azok, akik az Egyház tagjainak vallják magukat, és – állításuk szerint – keresztény életre törekednek. Kérdés, vajon milyen mértékben igazak azok az ellenvetések, amelyek a gyónás feleslegességét hangoztatják, sőt esetleg az Egyház szentségi életéből való kiiktatását szorgalmazzák? Milyen megfontolások hozhatják közelebb számukra a bűnbánat szentségének értékelését és a gyónás keretében való tevékeny gyakorlatát?

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bpgyon01.hlp 122.634 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bpgyon01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bpgyon01.txt 56.906 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.