Boda László: A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében PPEK szám: 452

Az emberi történelem bizonyos időszakaiban fölerősödik a Gonosz szellemi hatása, akár a rombolás eszméinek szuggesztív erejével, akár a politika hatalmasaiban, akik szenvedések özönét zúdítják az emberiségre. Pál apostol a „gonoszság misztériumáról” ír. Mindez az emberi lélek és a szabad akarat műve volna? Vagy létezik valami fölöttes Sugalmazó? S lehet-e azt személyes jellegűnek tekinteni az ember jelenlegi tudatfokán? Létezik-e valamilyen – Univerzumunk fölötti – létszféra „fénybirodalma”, tér-idő dimenziós világunkon túl? Vagy mi, földi halandók lennénk a lét végső mértéke? Csak az léteznék, amit mi – tapasztalatainkra hivatkozva – létezőnek ítélünk? És a gonoszság hatalma? Az nem tapasztalat? Földszintes-e a valóság, vagy emeletes? Nem hatalmasabb-e a láthatatlan a láthatónál? S lehet-e hinni a „bukott Angyal”, a Sátán általi megkísértésben? Hogyan szembesíthető a Bibliára alapozott teológia a sorsdrámákkal a nagy Kísértő ügyében? Mit üzen a titokról Prométeusz mítosza után a Jób könyve, az Apokalipszis, majd Milton, Goethe és Madách drámája? S hogyan módosul ebben a távlatban életünk értelme? – Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a jelen kötet.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
blsatn01.hlp 219.862 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
blsatn01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
blsatn01.txt 259.974 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.