Bolberitz Pál: Európa és a kereszténység PPEK szám: 447

A füzet Bolberitz Pálnak a Szent István Társulatnál tartott előadását tartalmazza. Az előadás először tíz pontba csoportosítja azokat az értékeket, amelyeket a kereszténység adott Európának. Ezeket az értékeket manapság csak „rejtjelezve” látjuk, mivel az új Európa próbálja ezeket kiradírozni tudatunkból. Az előadás második része azt tárgyalja, hogy ezek a keresztény értékek milyen devalválódott formában lelhetők föl a mai Európában.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bpeukr01.hlp 62.119 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bpeukr01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bpeukr01.txt 45.423 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.