Boda László: A Torinói Lepel „életre-keltésének” kísérlete PPEK szám: 389

A Torinói Lepel és eredetiségének bizonyítási drámája világszerte ismert. Nincs még egy történelmi lelet, melynek hitelessége a tudományos kutatásnak ilyen arányú mozgósítását indította volna el. Legújabb adatok szerint kb. már 150.000 munkaórára tehető az a lankadatlan fáradozás, melyet különböző szakterületek kiváló tudósai eredetiségének bizonyítására áldoztak, többnyire magánszorgalomból, nem is említve a Lepelről szóló könyvek és írások özönét. Secondo Pia ügyvéd fényképfelvétele 1898-ban először fordította pozitívra a „Lepel Emberének” fotónegatívhoz hasonló testlenyomatát. Ez adott hatalmas lendületet a tudományos kutatásnak. Ennek centenáriuma az 1998-as esztendő, amely egyben a Lepel kiállításának éve is (a legközelebbi 2000-ben lesz). A jelen beszámoló képek kíséretében tesz vallomást a Lepel-Arc és Test „életre-keltésének” egyedülálló, tudományos igényű kísérletéről. Sokan megpróbálták ezt a rejtvényfejtést a keresztény ókortól a múlt század végéig, de korunk technikai lehetőségei nélkül. Mivel a Lepel nagyon sok hívő ember és tudós szemében Jézus Krisztus halotti leple, a technika új lehetőségeit is igénybe kell venni az Arc- és a Test hiteles vonásainak megközelítésénél. Az ilyen magánszorgalmú kutatás a műalkotás képességét és a meditációt sem nélkülözheti. A keresztény ókortól kezdve kelt visszhangot a hívő emberekben a bibliai mondat: „Arcodat keresem”. A sóvárgó vágynak erre a visszatérő kérdésére próbál korszerű választ adni a szerző, hogy Jézus Krisztus hiteles arcának kutatását evangelizációs szándékkal tovább vigye abban az irányban, mely már így fogalmazható: „Téged kereslek”.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bodatl01.hlp 5.779.709 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bodatl01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bodatl01.txt 113.591 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.