Prohászka Ottokár: A bűnbánat szentsége PPEK szám: 388

Prohászka Ottokár püspök a „A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat” című tanulmányával 1893-ban a Pázmány-egyetem hittudományi karán a Horváth-féle pályázat díját nyerte el. Ennek a pályamunkának a rövidített kiadása ez a mű, amely a Szent István Könyvek sorozatában jelent meg. Schütz Antal így ír a díjnyertes pályamunkáról: A teológiát asztétikává, a dogmatikát lelki olvasmánnyá avatja; a teológiai levezetésekbe, sőt iskolás vitákba is meleg életet tud önteni, és a múltat úgy támasztja föl, hogy az élet közvetlenségével szól. S ez az életszerűség, mely a teológiát mint talán Pázmány óta soha magyar nyelven, egybe vonzó olvasmánnyá teszi, sehol nem csorbítja a mű tudományos értékét. Ma sem találni erről a kérdésről a teológia világirodalmában jobb összefoglaló monográfiát.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 818.478 Prohaszka_Ottokar_A_bunbocsanat_szentsege_1.pdf
DOC 713.728 Prohaszka_Ottokar_A_bunbocsanat_szentsege_1.doc
EPUB 258.070 Prohaszka_Ottokar_A_bunbocsanat_szentsege_1.epub
MOBI 337.545 Prohaszka_Ottokar_A_bunbocsanat_szentsege_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
pobunb01.hlp 213.409 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
pobunb01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
pobunb01.txt 281.068 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.