A katolikus hit elemei PPEK szám: 37

Ez a kézikönyv (melynek alcíme: „A tanítás, szentségek, a kegyelem, parancsolatok, az imádság”) tételesen összefoglalja és megmagyarázza hitünk elemeit. Négy fejezetéből az elsőben hitünk tanítását tárgyalja az apostoli hitvallást követve. Második fejezete a a szentségeket mutatja be. A harmadik részletesen foglalkozik a kegyelemmel, boldogságokkal, a bűnnel és a parancsolatokkal (tíz- és ötparancsolat). Utolsó fejezete a legfontosabb és leggyakoribb imákat és áhítatgyakorlatokat tartalmazza. Ez a kézikönyv kitűnő összefoglalója hitünknek, nemcsak a hívőknek, akiknek talán a hitbéli ismeretük már meg is gyengült, hanem a katolikus hittel ismerkedni akarók számára is.
A könyv rózsafüzért magyarázó illusztrációja nyomdai minőségben külön is megtalálható a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 38-ik tételében ROZSAF01.ZIP név alatt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.467.599 A_katolikus_hit_elemei_1.pdf
DOC 1.013.248 A_katolikus_hit_elemei_1.doc
EPUB 324.871 A_katolikus_hit_elemei_1.epub
MOBI 685.540 A_katolikus_hit_elemei_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
khitel01.hlp 197.421 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
khitel01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
khitel01.txt 190.232 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.