Bolberitz Pál: Érték és Etika PPEK szám: 364

Az ezredvég értékválsággal küszködik. Tévedhetetlennek tételezett „örök” értékek kerültek a történelem lomtárába. Új „értékek” jelennek meg és harsogva hirdetik, hogy egyedül az ő birtoklásuk biztosíthat üdvösséget az ember számára. A korábbi hamis értékrendtől csak abban különbözik kínálatuk, hogy az előbbi az elméleti míg az utóbbi a gyakorlati materializmus világnézetét ajánlja. Van-e kiút az értékválságból? Van-e maradandóan igaz és valóban emberhez méltó értékrend? A kérdés különösen etikai, erkölcsi szempontból időszerű. Mi a helyes erkölcsi cselekvés normája? Önmagunknak szabunk-e erkölcsöt vagy van olyan erkölcsi törvény, ami mindenkit és minden időben kötelez? A kereszténységnek kétezer éve van válasza az emberhez méltó értékek után kutató elme számára Jézus Krisztusban, aki az „út, igazság és élet” (Jn 14,6).
E kötet olyan írásokat ad közzé, melyek a keresztény értékeket mutatják be, és az etikai szempontot emelik ki abban a meggyőződésben, hogy a „teljes igazságra” Krisztus vezet el minket Szentlelke által (Jn 16,13), hogy így dicsőítsük meg az Atyát.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bperet01.hlp 241.992 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bperet01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bperet01.txt 333.339 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.