Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty PPEK szám: 355

Ez a különleges könyv a munkatárs, kortárs, politikus (a szerző keresztényszocialista képviselő volt a két világháború közti Magyarországon) szemével mutatja be Mindszenty bíborost bíborosi kinevezése előtti életszakaszában. Ki volt ő a bíborossága, a Moszkvával való harca előtt? Hogyan fejlődtek ki és miképpen jelentkeznek előző életében azok a jellemtulajdonságok, amelyek a világ első szabadsághősévé emelték? Bár a Mindszentyvel foglalkozó irodalom már könyvtárnyi terjedelműre nőtt, de erről nem beszél, inkább csak a kommunizmus elleni harcáról. A műben megismerjük Mindszenty óriási, tántoríthatatlan, Krisztust mindenben követő, a hazáját végsőkig szolgáló, azért önmagát is felajánló alakját, akiről nemcsak a hívők milliói vehetnek példát, hanem az egyház főpapjai is – a mai időkben is. A könyv emellett úgy mutatja be a trianoni utáni korszakot, amely még a mai történelemkönyvekből is hiányzik.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.079.906 Marothy_Meizler_Karoly_Az_ismeretlen_Mindszenty_1.pdf
DOC 1.928.704 Marothy_Meizler_Karoly_Az_ismeretlen_Mindszenty_1.doc
EPUB 576.658 Marothy_Meizler_Karoly_Az_ismeretlen_Mindszenty_1.epub
MOBI 780.266 Marothy_Meizler_Karoly_Az_ismeretlen_Mindszenty_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
maroth01.hlp 655.485 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
maroth01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
maroth01.txt 781.888 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.