Boda László: A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig PPEK szám: 345

Miért kell „visszafogadni” a filozófia létbizalmát? Mert elveszítettük. Legalábbis sokan, és egyre inkább. Elveszítettük gondolkodásunk tájékozódó képességét. Már nem tudjuk „honnan” és nem tudjuk „hová”. Mintha nem is akarnánk tudni. Pedig sorsproblémáinkkal és a végső kérdésekkel ma éppúgy szembe kell néznünk, mint évezredekkel ezelőtt. Transzcendens tájékozódásunk a tét, létezésünk szellemi tapasztalata, túl a materializmuson. Az érdekek és a szeretet, a hatalom és az igazság feszültségi terének döntési kényszer-helyzetében mozgunk és vagyunk. A transzcendencia szemhatára emelt ki bennünket az élőlények világából s tett az Evolúció aktív szereplőivé, bizonyos vonatkozásban annak irányítóivá. Kik vagyunk mi, emberek, értelmes teremtményi mivoltunkban? Kinek vagy minek tartjuk a Teremtő Ősvalóságot? Mire vagyunk képesek a végső dolgok rejtvényét fejtő értelmünkkel? Embernek lenni annyi, mint az érzékelhetőn túlra emelni tekintetünket. Túljutottunk az örök atomok és a darwinizmus nyomasztó világképén, mégis úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Szellemiségünk a végtelenre nyitott s ezt nem lehet büntetlenül mellőzni. Mert újra és újra beütjük fejünket a test végességének falába. Látókörünk beszűkül, amikor ideiglenes döntéseinket meghozzuk. Messzebbre kell tekinteni. Hiszen az Örök Fényre, vagy az Örök Sötétségre kell leadnunk létezésünk végső szavazatát.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
letfil02.hlp 430.765 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
letfil02.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
letfil02.txt 606.776 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.