Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek I. (1877–1918) PPEK szám: 314

A könyv Prohászka Ottokár püspök Naplójegyzeteinek első kötete, amely az 1877-1918 éveket tartalmazza.
A szerkesztők előszavából: „Két évvel Prohászka Ottokár halála után, 1929-ben Schütz Antal, az Összegyűjtött munkák 25 kötetének kiadója, két kötetben közzétette a fehérvári püspök naplójegyzeteinek jó részét, Soliloquia címmel. Nem az összes naplót, mivel akkor nem állt rendelkezésére minden kézirat (egyeseket később fedeztek fel Némethy Ernő hagyatékában); ezenkívül Schütz úgy vélte, hogy a bizalmas részleteket el kell hagynia.
Most, hogy újra szabadon elindulhatott »Prohászka ébresztése«, egyik legsürgősebb feladatunknak azt tartottuk, hogy a kutatók számára közzétegyük Prohászka összes naplójegyzetét. Prohászka feljegyzéseit nem szánta ugyan a nagyközönségnek, mégis felbecsülhetetlen forrást jelentenek a naplók (a még feldolgozatlan levelekkel együtt) ahhoz, hogy megrajzolhassuk a nagy püspök teljes portréját, betekinthessünk a misztikus »belső várkastélyába«.
Hangsúlyozzuk Schütz Antallal: A naplójegyzetek elsősorban a misztikus Prohászka lelkébe nyújtanak betekintést. Főleg az Eucharisztia iránti áhítata fejeződik ki itt, miként elmélkedéseiben és a befejezetlenül maradt Élet Kenyeré-ben. Hála Istennek, a világegyház misztikusainak csodálatos tanúságtételéből nem hiányzik a »vox hungarica« sem.”
Az itt publikált háromkötetes naplójegyzetek újabb kiadását lásd a Könyvtár 800-as tétele alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
prohn101.hlp 1.094.424 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
prohn101.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
prohn101.txt 916.996 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.