Jacques Maritain: A garonne-i paraszt PPEK szám: 301

Maritain (1882-1973) a XX. századi neotomizmus egyik legeredetibb és legnagyobb jelentőségű gondolkodója. Hatalmas terjedelmű életműve a metafizikától a politikai filozófián át az ész esztétikáig a bölcselet szinte minden ágát felölei. Sok írása a II. Vatikáni Zsinat által deklarált elveket előlegezte meg.
Ebben a művében a zsinat utáni túlkapások ellen emeli fel szavát. A világ előtti „térdre borulás”, a kereszténységnek a szociális problémák megoldására irányuló tömegmozgalommá redukálása ellen mondja el kifogásait.
Igazában egyetlen nagy szenvedély hajtotta egész életében: Isten keresése.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
garone01.hlp 647.848 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
garone01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
garone01.txt 730.503 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.