Valtorta Mária: Példabeszédek PPEK szám: 297

Az evangélisták Jézusnak kb. 50 példabeszédét örökítették meg. A XX. században élt olasz misztikusnő, Valtorta Mária magánkinyilatkoztatásaiban 180-ról számol be, és az evangéliumban szereplő példabeszédeket is jóval részletesebben írja le, a körülményekkel együtt, amelyek segítenek azok megértésében. A Szentírásban nem szereplő példabeszédek közül soknál megértjük, hogy az evangélisták nem tartották szükségesnek koruk embereinek feljegyezni azokat. Abból azonban, hogy Jézus fontosaknak tartotta ezeket is kinyilatkoztatni Valtorta Máriának, következtethetünk arra, hogy a 20. század embere is hasznos tanulságokat vonhat le belőlük, tehát nagyon is időszerűek számunkra.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
vpeldb01.hlp 656.386 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
vpeldb01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
vpeldb01.txt 961.504 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.