OLT: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK szám: 293

Jézus parancsa szerint az Egyház minden tagjának kötelessége a tanúságtétel, az apostolkodás. Mindnyájunknak építenünk kell Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, mégpedig a magunk módján, az Istentől kapott szolgálatunk révén. Így a felszentelt papoknak az a feladata, hogy hitelesen közvetítsék Isten igéjét, bemutassák a legszentebb áldozatot, kiszolgáltassák a szentségeket, és vezessék Isten népét. Erre kaptak ugyanis sajátos megbízatást az egyházi rend szentsége, más szóval a papszentelés által. A világi híveknek viszont az a kötelessége, hogy szavuk és jó példájuk által jelenvalóvá tegyék az Egyházat ott, ahová csak általuk juthat el: elsősorban a családokban, a munkahelyi közösségekben, de a társadalmi élet egyéb területein is. A világi hívek apostoli hivatásának a gondolata – koronként változó formában ugyan – mindig is élt az Egyházban. Manapság kétszeresen is fontos ez a feladat, hiszen a megfogyatkozó létszámú papok mellett, sőt – szükség esetén – helyettük a világiaknak részt kell venniök bizonyos lelkipásztori szolgálatokban és feladatokban is. Különösen is kívánatos a vasárnap megszentelésénél való közreműködésük.
A jelen kézikönyv segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a világi lelkipásztori kisegítők mind a vasárnapi istentiszteleteken, mind a lelkipásztori szolgálat egyéb területén jól elláthassák munkájukat.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.287.686 Orszagos_Liturgikus_Tanacs_A_vilagi_lelkipasztori_kisegitok_kezikonyve_1.pdf
DOC 1.162.240 Orszagos_Liturgikus_Tanacs_A_vilagi_lelkipasztori_kisegitok_kezikonyve_1.doc
EPUB 622.096 Orszagos_Liturgikus_Tanacs_A_vilagi_lelkipasztori_kisegitok_kezikonyve_1.epub
MOBI 692.930 Orszagos_Liturgikus_Tanacs_A_vilagi_lelkipasztori_kisegitok_kezikonyve_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
vlkkez01.hlp 313.930 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
vlkkez01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
vlkkez01.txt 196.371 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.