Peter Pawlowsky: A keresztények PPEK szám: 283

A szerző, aki az osztrák televízió vallási részlegének vezetője és tevékeny szervezője országának katolikus értelmiségi életnek, tíz esszében írja meg a kereszténység kétezer éves tömör történetét. Könyvében a kereszténységet nemcsak belső eseményeinek tükrében mutatja be, hanem a külső hatalmi erővonalak kölcsönhatásában is. Könyve egyik fejezete rövid listáját adja a különféle keresztény csoportoknak, szektáknak. „Hit az emberré lett Istenben: egy zsidó szekta világvallássá növi ki magát. Ennek története Európa válságainak és utópiáinak története egyszersmind” – vallja Pawlowsky végigtekintve mintegy kétezer év keresztény változásfolyamatait.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
pawlow01.hlp 145.237 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
pawlow01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
pawlow01.txt 162.359 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.