Valtorta Mária: Jézus és a Sátán PPEK szám: 267

A gonosz lelkek, démonok nem valami személytelen erők, a Sátán nem ezeknek az erőknek a puszta megszemélyesítése, hanem személyes teremtmény, értelemmel és szabad akarattal rendelkező tiszta szellem, aki bukott angyaltársaival együtt szembeszegült Istennel, fellázadt ellene. De mivel gyűlöletével Őt el nem érheti, azt támadja, gyötri és kísérti, aki Isten számára kedves, az Ő képére és hasonlatosságára teremtett embert. Állandó harcot folytat az emberrel és az emberért, hogy rabigába, és kárhozatba döntse. Az emberi életnek is fontos összetevője a sátán elleni küzdelem. Hogy eredményesen küzdhessünk ellene, ismernünk kell az ellene folytatott harc stratégiáját és taktikáját. Ebben kiválóan segíthet minket ez a válogatás, amely a XX. században élt olasz misztikusnő, Valtorta Mária látomásokon alapuló monumentális Jézus életrajzából készült.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
vsatan01.hlp 368.316 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
vsatan01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
vsatan01.txt 486.523 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.