Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 3. PPEK szám: 223

Mit vesz kezébe az érdeklődő olvasó? Megyőződésem szerint egy egyedülálló, eddig sehol sem közölt titkot: ki is volt igazán Prohászka Ottokár, az ember, az örökkévalóság kapuja előtt térdeplő, indexre tett és mégis derűs idős főpap.
Grasselli Ilona – rendi nevén Norberta nővér – az egyik legközelebb álló lelki gyermeke volt Prohászkának. Súlyos betegen is naplót vezetett; ennek szövegét átadta a Shvoy Lajos püspök irányításával működő, és nagy elődjének, Ottokár püspöknek emlékét megmenteni akaró közösségnek. Ennek vezetője Horváth Kálmán plébános volt. Közel 500 gépelt oldal őrzi azt a felbecsülhetetlen értékű vallomást, melynek első két részét már feldolgoztam első és második interjúkötetemben. Míg az eddigieknél én tettem fel a kérdéseket, hogy megszólaltassam „Isten kerubját”, az interjú harmadik kötetében én már elnémulok. Feladatom mindössze annyi, hogy – mao szóhasználattal élve – mikrofonnal a kezemben felkérjem vallomástételre azokat, akik vele éltek, közelről ismerték századunk e legmélyebben gondolkodó és érző magyar keresztényét. Erről maga az olvasó fog meggyőződni. – írja a szerző, Barlay Ö. Szabolcs.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
print301.hlp 273.693 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
print301.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
print301.txt 338.981 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.