Michel Quoist: Krisztus él! PPEK szám: 212

A szerző ebben az optimista, életigenlő könyvében abból a hittételből indul ki, hogy Krisztus egyházában titokzatosan tovább él. A hívő keresztény Krisztusban és Krisztussal átéli a teremtés, a megváltás és a feltámadás misztériumát. Maga is tevőleg résztvesz ezek kibontakoztatásában, amikor a világ fejlődését és embertársai javát szolgálja. Krisztust épp a való világ „szívében” találja meg, ezért nem vonul félre, sőt, ellenkezőleg, tevékeny építőmunkása. Ez jellemzi a mai keresztény laikusok lelkiségét, akik épp a családi, hivatási, társadalmi elkötelezettségükben találkoznak Krisztussal. Ezt a lelkiséget is az imaélet táplálja, de ez más lesz, mint a papoké és szerzeteseké. Így a könyv tanulságos olvasmány mind a lelkipásztorkodó papok, mind a hívő keresztény laikusok számára, akiknek szolid dogmatikai alapon ad útmutatást a Krisztus-követésre világi életükben.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.595.280 Michel_Quoist_Krisztus_el_1.pdf
DOC 1.046.528 Michel_Quoist_Krisztus_el_1.doc
EPUB 520.656 Michel_Quoist_Krisztus_el_1.epub
MOBI 1.453.837 Michel_Quoist_Krisztus_el_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
qkrel01.hlp 265.041 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
qkrel01.zph 233.680 Az előző file tömörített (ZIP) formában.
qkrel01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
qkrel01.txt 306.005 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.