Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve PPEK szám: 201

A magyar vallásos irodalom legérzékenyebb hiányossága az egyháztörténet terén van. A kisszámú művek legnagyobb hibája az volt, hogy alig vették figyelembe a nemzetközi kutatást, elmaradtak módszerükben és az anyagközlésben, nem mutattak rá a legújabb eredményekre, és ami a legsajnálatosabb: nem adtak meg a tárgykörre vonatkozó lényeges irodalmat, hogy az érdeklődő olvasó a felvetett problémát saját maga is tanulmányozhatta volna. Adriányi Gábor hézagpotló műve ezeken a hiányosságokon kíván segíteni. Rövid formában a lényeget tárgyalja, rámutat az újabb kutatás eredményeire, felhívja a figyelmet a történetkritika jelenlegi álláspontjára és megadja a kérdésre vonatkozó leglényegesebb irodalmat.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.070.289 Adrianyi_Gabor_Az_egyhaztortenet_kezikonyve_1.pdf
DOC 2.265.600 Adrianyi_Gabor_Az_egyhaztortenet_kezikonyve_1.doc
EPUB 579.325 Adrianyi_Gabor_Az_egyhaztortenet_kezikonyve_1.epub
MOBI 748.116 Adrianyi_Gabor_Az_egyhaztortenet_kezikonyve_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
adegyt01.hlp 659.932 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
adegyt01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
adegyt01.txt 829.573 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.