Hilda Laible: Az első évek... PPEK szám: 182

Az első évek a döntők. Más szóval: Azok a képességek és tulajdonságok, amelyek a felnőtt ember kapcsolatait a külvilággal, embertársaival – sőt Istennel is – megkönnyítik, illetve megnehezítik, a kora gyermekkorban alakulnak és fejlődnek ki.
Ebben a tudatban sok szülő és nevelő már a gyermek első éveiben úgy irányítja a nevelést, hogy a kisgyermekek hitélete is jól és egészségesen fejlődhessék. Mégis alig van a nevelésnek más területe, amelyen annyi bizonytalanság uralkodnék, mint épp a vallásos nevelés terén. Annak a megújulásnak nyomán, amely az Egyház életében és gondolkodásában már régebben megkezdődött, és most a II. Vatikáni Zsinattal jutott tételes megfogalmazáshoz, sok szülő számára lehetetlennek tűnik, hogy gyermekének azonos stílusban adjon vallásos nevelést, mint aminőben ő részesült.
Ez a könyv segítséget kíván nyújtani mindazoknak – papoknak és szülőknek egyaránt – akik a kisgyermekek neveléséért felelősnek, és erre kötelezettnek tudják magukat.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 875.292 Hilda_Laible_Az_elso_evek_1.pdf
DOC 631.296 Hilda_Laible_Az_elso_evek_1.doc
EPUB 206.785 Hilda_Laible_Az_elso_evek_1.epub
MOBI 367.066 Hilda_Laible_Az_elso_evek_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
laible01.hlp 158.003 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
laible01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
laible01.txt 192.848 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.