Farkas György (össz.): KALOT Vezérkönyv PPEK szám: 178

Az újrainduló KALOT, vagyis a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete vezérkönyve a mozgalom célkitűzéseit, a szervezkedés módszereit, a vezetés kérdéseit tárgyalja. A mozgalmat megindító Kerkai Jenő jezsuita atya ebben a jelmondatban foglalta össze a célkitűzést: "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!" Ez valláserkölcsi alapon krisztusibb ember, műveltebb falu, életerős kis egyedek és önérzetes magyarok nevelését jelentette.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kalotv01.hlp 345.809 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kalotv01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kalotv01.txt 440.954 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.