Miklósházy Attila: Benedicamus Domino PPEK szám: 173

A könyv pasztorális céllal a liturgikus megújuláshoz és a liturgikus lelkiséghez ad teológiai alapot mind a papoknak, mind a híveknek. Tartalma két részre osztható. Az első nyolc fejezetben a liturgia általános teológiai alapjairól van szó, a további öt fejezet a szentségi liturgiákat tárgyalja inkább gyakorlati liturgikus szempontból, jóllehet különösen az Eukarisztiával kapcsolatban teológiai fejtegetéseket is találunk.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bendom01.hlp 227.984 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bendom01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bendom01.txt 336.197 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.