Petró József: A szentmise története PPEK szám: 164

A könyv 1931-ben, a II. vatikáni zsinat előtt jelent meg, de éppen a megújított szentmise és a liturgiai reform miatt igen hasznos történeti áttekintést és magyarázatot ad a szentmise részeiről. A könyv segíti a fiatalabbakat a szentmise mélyebb megértéséhez, az idősebbeket pedig – magyar-latin kétnyelvű miseszövegével – az egykori szentmise felelevenítéséhez.
A könyv előszavából: „Nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. Az a kétségtelenül fenséges szertartás ugyanis, amellyel ma az újszövetség nagy áldozatát bemutatjuk, hosszú és változatos fejlődés eredménye, amelynek előbbrevitelén az Egyház hitéletének titokzatos szentélyében a leghivatottabb mesterek dolgoztak. Ennek a fejlődésnek hosszú útján az Egyház mindazt, ami csak a századok folyamán a vallási és szellemi látóhatáron értéknek bizonyult, a szentmise szertartásának feldíszítésére felhasználta. Így pusztán irodalmi szempontból is a misekönyv a világirodalom legmagasztosabb alkotásának mondható.”

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.326.540 Petro_Jozsef_A_szentmise_tortenete_1.pdf
DOC 1.289.728 Petro_Jozsef_A_szentmise_tortenete_1.doc
EPUB 401.397 Petro_Jozsef_A_szentmise_tortenete_1.epub
MOBI 487.145 Petro_Jozsef_A_szentmise_tortenete_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
szmtor01.hlp 338.846 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
szmtor01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
szmtor01.txt 468.023 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.