Bocsa József (szerk.): A szellemek megkülönböztetése PPEK szám: 152

Ez a kéziratos könyv a Katolikus Karizmatikus Megújulás 1966. budapesti regionális találkozóján elhangzott előadás szövege gazdagon kibővítve szemelvényekkel, amelyek az anyag hat hetedét teszik ki.
A könyv célja az, hogy e napjainkban oly fontos témában minél szélesebb olvasóközönségnek segítséget nyújtson. Ezt a célt azzal kívánja elérni, hogy a témát nemcsak napjaink szemüvegén át nézi – nemcsak karizmatikus szemszögből, nemcsak a Mária-jelenésekre, nemcsak a különféle magánkinyilatkoztatásokra odafigyelve, nemcsak az ördögűzés szempontjából nézve, nemcsak a New Age, a természetgyógyászat, és a sátánizmus stb. problematikájára rávilágítva – hanem a Szentírás és a két évezred keresztény hagyományának a tükrében. A kötetben a szemelvényeken van a nagyobb hangsúly. A szerkesztő bevezetői, magyarázatai sem a téma tudományos kifejtését nyújtják, hanem inkább ezeknek az idézett szövegeknek a megértését segítik. De ezeknek a szövegeknek az összegyűjtése és közlése, amely gyűjtemény korántsem nevezhető teljesnek, lehetőséget teremt a téma szisztematikus feldolgozására is. A jegyzetapparátus egyrészt azt a célt szolgálja, hogy tudományos érdeklődésből is utána lehessen nézni szövegeknek, esetleg azon a nyelven, amelyen íródtak és az eredeti szövegkörnyezetben; másrészt, hogy az, aki személyes érdeklődésből, lelki olvasmány céljából vagy egyéb praktikus okokból veszi kézbe a könyvet, ugyancsak utánanézhessen az eredetinek is.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
szmegk01.hlp 508.784 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
szmegk01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
szmegk01.txt 669.736 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.