C. S. Lewis: Keresztény vagyok! PPEK szám: 149

E kötet C. S. Lewisnek (1898-1963) az angol rádióban elhangzott előadássorozatát tartalmazza, azzal a bevallott céllal, hogy a felekezeteket, elválasztó dogmatikai különbségeket mellőzve, feltárja, mintegy népszerű nyelven bemutassa azokat a teológiai, bölcseleti és etikai kérdéseket, melyek a Szentháromságban és a krisztusi megváltásban hívő kereszténység centrumát alkotják. Szerzője azt keresi tehát, ami (hite szerint) a szellemi értelemben szétszórt keresztényeknek „közös nevezője”, a botrányos megosztottságban közös reménye, saját szavaival: „Amióta csak keresztény lettem, mindig is úgy véltem, hogy a legjobb, s talán az egyetlen szolgálat, amit nem hívő felebarátaimnak tehetek, ha megmagyarázom és megvédelmezem azt a hitet, amely mindenkor közös volt csaknem valamennyi keresztény számára.”
Lewis könyve egyúttal szellemesen és könnyedén vitázó apologetika; érvelésében, sőt helyenként stílusában is, leginkább Chestertonra emlékeztet. Miként Chestertonnál, annak a „delejnek” érezhetjük ellenállhatatlan hatását, amelyet az Igazság gyakorol az emberi értelemre.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
cslmch01.hlp 285.569 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
cslmch01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
cslmch01.txt 415.281 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.