Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! PPEK szám: 142

„Mielőtt e sorokat papírra vetettük volna, elimádkoztuk, átéltük azokat. Hívő, gyakorló keresztény emberek élete van összesűrítve bennük úgy, ahogyan azt naponta felajánlották Istennek... A célunk az volt, segítségükre legyünk: mentsék át életüket az imába, hogy az életük maga is imádsággá váljék... Ez imákból állandóan felénk árad a felhívás, hogy életünket embertársaink, testvéreink szolgálatának szenteljük.... Nem tetszés szerinti időtöltés ez, hanem keresztény életünk igazi értelme!... Bárcsak meghallanák Isten hívó szavát és igenlőleg válaszolnának rá mindazok, akik ezeket a sorokat olvasni fogják. Egyetlen reménység ösztönzött bennünket írás közben: hogy elindítsuk a nagy dialógust, a párbeszédet az ember és Isten között...”
Így bocsátotta útjára a szerző újszerű imádságos könyvét. Azóta több tucat nyelven több milliónyian olvasták, elmélkedték, imádkozták – és ráismertek saját nyelvükre, saját godolataikra s gondjaikra, és békét, erőt, indítást nyertek belőle. Az élő Isten, aki Jézus Krisztus által szólott hozzánk, ma is szól hozzánk és megért bennünket, ha a mai kornak, ha hétköznapjainknak nyelvén szólunk Hozzá és őszintén akarjuk, hogy imánk tetté, élettté – és életünk imádsággá váljék...

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
qittv01.hlp 210.578 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
qittv01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
qittv01.txt 230.558 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.