Szabó Ferenc (szerk.): Teilhard önmagáról PPEK szám: 128

Teilhard de Chardin jóval a zsinat előtt felismerte és a hit vidám merészségével hirdette, hogy a keresztényeknek nem kell félniük a tudományos haladástól, hogy szembe kell néznünk az ateizmusba hajló szekularizmus kihívásaival. II. János Pál ma is szüntelenül hangoztatja (legutóbb Fides et ratio kezdetű körlevelében): meg kell találnunk a hit és az ész, a teológia és a tudomány/filozófia harmóniáját. Elengedhetetlen a kereszténység és a modern kultúra párbeszéde. Teilhardnak sikerült saját életében megvalósítania ezt az összhangot; ezért példakép lehet ma is mindazok számára, akik a hit inkulturációját keresik.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.284.759 Szabo_Ferenc_Teilhard_onmagarol_1.pdf
DOC 1.158.656 Szabo_Ferenc_Teilhard_onmagarol_1.doc
EPUB 338.007 Szabo_Ferenc_Teilhard_onmagarol_1.epub
MOBI 652.089 Szabo_Ferenc_Teilhard_onmagarol_1.mobi


Régi formátum: Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
teilon01.hlp 289.588 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
teilon01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
teilon01.txt 356.496 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.