Muzslay István: Gazdaság és erkölcs PPEK szám: 120

Korunk egyik súlyos tévedése az a felfogás, hogy a közgazdaság az életünk olyan adottsága, amellyel szemben tehetetlenek vagyunk, hogy a gazdaság saját mechanizmusainak, kérlelhetetlen törvényeinek alávetett folyamat. A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított gépezet; a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat. A tisztánlátáshoz szükséges, hogy megtanuljuk a közgazdaság sajátos nyelvét, hogy behatolhassunk a gazdasági tevékenység folyamataiba, hogy ne váljunk azok rabszolgáivá, hanem képesek legyünk azok irányítására a Teremtő parancsa szerint: „Hajtsátok uralmatok alá a földet” (Ter 1,28).

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
muzsly01.hlp 393.091 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
muzsly01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
muzsly01.txt 494.434 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.