Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka önmagáról PPEK szám: 101

Szabó Ferenc a francia „XY par lui-même” sorozat mintájára kezdte el szerkeszteni és kiadni Rómában a Mai írók és gondolkodók c. könyvsorozatát, amely korunk nagy íróit és gondolkodóit mutatja be vallomásaik alapján. A sorozat eme nyolcadik kötete Prohászka önmagáról címet viseli.
Prohászka Ottokár (1858–1927) a századforduló magyar kereszténységének meghatározó személyisége volt. Sírfelirata szerint „Magyarország apostola és tanítója”: szociális apostol, lelki író, teológus és filozófus. Prófétai szelleme megelőzte korát: modern katolicizmusa a II. vatikáni zsinat elővételezése volt. A rendszerváltás után elindult „Prohászka ébresztése”, egy kutatócsoport feltárja és közzéteszi a fehérvári püspök gazdag lelki-szellemi örökségét. Ebből ad ízelítőt ez a válogatás Barlay Ö. Szabolcs és Szabó Ferenc SJ gondozásában.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
prohon01.hlp 392.922 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
prohon01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
prohon01.txt 517.577 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.